Directori

L’equip del Museu Valencià d’Etnologia està configurat per tècnics procedents de diverses disciplines de l’àmbit de la cultura. El Museu compta amb un grup de conservadors que custodien el fons patrimonial i desenvolupen el discurs científic del museu sobre el qual es desenvolupa la gestió de la col•lecció permanent i el programa de mostres temporals.
 
A més dels conservadors, en el Museu es congreguen altres tècnics procedents de l’antropologia, la sociologia, la il•lustració, la biblioteconomia i la gestió cultural.
 
Estos professionals, juntament amb el personal d’administració i servicis, duen a terme la seua labor diària perquè l’activitat del Museu siga atractiva, coherent i rigorosa.
 

Direcció

Secretaria de direcció
963 883 614
Auxiliar d'educació
963 883 623
Director del Museu Valencià d'Etnologia
963 883 552

Difusió, Didàctica i Exposicions

Tècnic de Muntatge
963 883 557
I·lustrador
963 883 563
Conservador
963 883 584
Guia de museus
963 883 540
Guia de museu
963 883 633
Cap d'exposicions itinerants
963 883 564

SIECT

Conservadora
963 883 560
Conservador
963 883 559
Conservadora
963 883 558
Cap d'Investigació Etnològica de la Cultura Tradicional
963 883 620
Conservador
963 883 602
Conservador
963 883 624
Tècnic de Gestió Cultural
963 883 608

Unitat de Fons, Col·leccions i Restauració

Cap de Conservació i Sales de Reserva
963 889 007
Conservadora
963 889 007
Conservador
963 889 007
Restauradora
963 889 061

Biblioteca

Tècnica de biblioteca
963 883 628
Cap de Biblioteca
963 883 622
Tècnica de biblioteca
963 883 628
Tècnic de biblioteca
963 883 623