Fotografies

L’Arxiu fotogràfic del Museu Valencià d’Etnologia reunix el fons fotogràfic que esta institució ha recopilat en els últims trenta anys. Encara que la disciplina antropològica ha valorat l’ús de la fotografia com a element heurístic des dels seus orígens, és en els últims anys quan l’interés social per la fotografia ha assolit un estatus desconegut fins ara. 
 
Els fons de l’Arxiu Fotogràfic del Museu Valencià d’Etnologia arrepleguen tant les imatges fruit del treball de camp del personal tècnic de la institució, com diversos fons procedents de col•leccions privades i també d’altres institucions.