Serra

Utilitzada per a serrar longitudinalment els troncs. Morella (els Ports)

Valencian
Imagen Fondo: 
Nº Registro: 
2326
Desc. Corta: 
Utilitzada per a serrar longitudinalment els troncs. Morella (els Ports)