València en blanc i negre en La Pobla de Vallbona Fotografíes del segle XIX i XX

Exposició itinerant
(Día entero)
10 Nov
2017
(Día entero)
18 Dic
2017

Aquesta mostra pretén apropar al públic visitant una sèrie d'imatges que descobreixen la ciutat de València, els seus paisatges i la seva gent, en el període de temps transcorregut entre finals del segle XIX fins als anys 60 del segle XX procedents de les col · leccions de Javier Aura i José Huguet. 

Es tracta d'una continuació de l'exposició realitzada en 2008.

Les fotografies, pertanyents a la Col · lecció Tívoli i l'Arxiu Huguet, ensenyen una retallada de la ciutat viscuda, amb els seus escenaris urbans i les persones que van transitar per ells, les diferents activitats econòmiques que van desplegar per poder viure, les variades formes en què les manifestacions festives es presenten per celebrar i honorar els seus sants patrons (Falles, Sant Vicent Ferrer), la Setmana Santa o el Corpus Christi, o els espectacles organitzats al voltant de la Fira de Juliol, els esdeveniments esportius que començaven a tenir un seguiment massiu o els actes commemoratius sobre les figures de Jaume I o Vicente Blasco Ibáñez. 

- See more at: http://www.museuvalenciaetnologia.es/ca/content/valencia-en-blanc-i-negr...

Aquesta mostra pretén apropar al públic visitant una sèrie d'imatges que descobreixen la ciutat de València, els seus paisatges i la seva gent, en el període de temps transcorregut entre finals del segle XIX fins als anys 60 del segle XX procedents de les col · leccions de Javier Aura i José Huguet. 

Es tracta d'una continuació de l'exposició realitzada en 2008.

Les fotografies, pertanyents a la Col · lecció Tívoli i l'Arxiu Huguet, ensenyen una retallada de la ciutat viscuda, amb els seus escenaris urbans i les persones que van transitar per ells, les diferents activitats econòmiques que van desplegar per poder viure, les variades formes en què les manifestacions festives es presenten per celebrar i honorar els seus sants patrons (Falles, Sant Vicent Ferrer), la Setmana Santa o el Corpus Christi, o els espectacles organitzats al voltant de la Fira de Juliol, els esdeveniments esportius que començaven a tenir un seguiment massiu o els actes commemoratius sobre les figures de Jaume I o Vicente Blasco Ibáñez. 

- See more at: http://www.museuvalenciaetnologia.es/ca/content/valencia-en-blanc-i-negr...

Esta muestra pretende acercar al público, visitando una serie de imágenes que descubren la ciudad de Valencia, sus paisajes y su gente, en el periodo de tiempo transcurrido entre finales del siglo XIX hasta los años 60 del siglo XX procedentes de las colección de Javier Aura y José Huguet.

Las fotografías pertenecen a la Colección Tívoli y el Archivo Huguet, enseñan un recorte de la ciudad vivida, con sus escenarios urbanos y las personas que transitaron por ellos, las diferentes actividades económicas que desplegaron para poder vivir, las variadas formas en que las manifestaciones festivas se presentan para celebrar y honorar sus santos patrones (Fallas, San Vicente Ferrer), la Semana Santa o el Corpus Christi, o los espectáculos organizados alrededor de la Feria de Julio, los acontecimientos deportivos que empezaban a tener un seguimiento masivo o los actos conmemorativos sobre las figuras de Jaume I o Vicente Blasco Ibáñez.

 

Fechas: Del 10 de noviembre al 18 de diciembre

Luegar: La Pobla de Vallbona